Przejdź do treści

Amatorska liga 22lr – 5 startów

  Zgodnie z zapowiedziami startujemy z pierwszą edycją amatorskiej ligi 22lr.Poniżej prezentujemy obowiązujący regulamin. Zapraszamy do zapisów.

  Regulamin Amatorskiej Ligi 22LR

  1.Konkurencja karabin 22lr powtarzalny i samopowtarzalny z przyrządami celowniczymi mechanicznymi otwartymi jaki i mechanicznymi zamkniętymi.

  2.Do zawodów zawodnik zgłasza jeden karabin.

  3.Zgłoszenie zawodników oraz sprzętu następuje do dnia ogłoszonego przez organizatora.

  4.Po upłynięciu dnia zgłoszenia nie ma możliwości zgłoszenia zawodnika.

  5.Po zgłoszeniu zawodnika i modelu karabinu nie ma możliwości zmiany wybranego karabinu.

  6.W przypadku defektu karabinu podczas zawodów, nie ma możliwości zastąpienia zepsutego karabinu innym karabinem, to samo tyczy się wszystkich zawodów w danym cyklu rozgrywek. Zawodnik z defektem karabinu zmuszony jest do rezygnacji z zawodów w danym dniu(zwrot wpisowego) oraz naprawienia karabinu na następny etap zawodów.

  7.Zawody rozgrywane będą na dystansie 50m.

  8.Podczas zawodów oceniane będzie 20 strzałów

  9.Zawodnicy będą oddawali strzały do 4 tarcz KSP, do każdej po 5 strzałów

  10.Strzały oddawane będą z dwóch pozycji: 10 strzałów z pozycji leżącej z jednym punktem podparcia(organizator nie zapewnia podpórek)

  oraz 10 strzałów z pozycji stojącej(nie jest dozwolone strzelanie z użyciem pasa)

  11.Na oddanie strzałów z danej pozycji zawodnik będzie miał 5 minut czasu.

  12.Na strat zawodów każdy zawodnik przygotowuje 20 sztuk amunicji.

  13.W przypadku zacięcia, niewypału lub innego defektu amunicji, dopuszczalne jest skorzystanie z 2 sztuk amunicji rezerwowej które to przyznaje sędzia.

  14.W przypadku wystrzelenia dodatkowej amunicji przez zawodnika do swojej tarczy w sytuacji gdy oddał już swoje 20 strzałów, liczone będą najsłabsze przestrzeliny na tarczy.

  15.W przypadku pomylenia tarczy zawodnik któremu inny zawodnik zrobił przestrzelin, liczone ma 5 najlepszych strzałów na danej tarczy. Zawodnikowi który pomylił tarcze nie przysługują żadne rekompensaty.

  16.Ocena przestrzelin będzie dokonywana w dwóch etapach: Pierwszym po wystrzeleniu 10 strzałów w pozycji leżącej(2x po 5 strzałów), Drugim po wystrzeleniu 10 strzałów(2 x po 5 strzałów) w pozycji stojącej.

  17.Ocena końcowa polegać będzie na sumie wszystkich strzałów.

  18.Obowiązuje punktacja końcowa, punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w danym dniu rywalizacji. Punkty z danego dnia rywalizacji wpisywane będą do punktacji ogólnej, której podsumowanie nastąpi w ostatnim dniu rywalizacji. Punktacja będzie dostępna również na stronie internetowej strzelnicy.

  19.Obowiązująca punktacja za miejsca zdobyte danego dnia rywalizacji:

  Miejsce 1: 20 pkt

  Miejsce 2: 18pkt

  Miejsce 3: 16 pkt

  Miejsce 4 : 12pkt

  Miejsce 5: 10 pkt

  Miejsce 6 : 9 pkt

  Miejsce 7: 8 pkt

  Miejsce 8: 7pkt

  Miejsce 9: 6pkt

  Miejsce 10: 5 pkt

  Miejsce 11: 4 pkt

  Miejsce 12: 3 pkt

  Miejsce 13: 2 pkt

  Miejsce 14: 1 pkt

  Kolejne miejsca: 0 pkt

  20. W przypadku jednakowej liczby punktów na koniec rywalizacji(po 5 startach) na miejscach premiowanych, organizator przewiduje dogrywkę pomiędzy zawodnikami w postaci 5 strzałów/osoba w pozycji stojącej.

  21.Cennik:

  -uczestnik zwykły: 20zł/start

  -członek Świętokrzyskiego Klubu Strzeleckiego z własną bronią : 5zł/start

  -członek Świętokrzyskiego Klubu Strzeleckiego bez własnej broni: 15zł/start

  -uczestnik zwykły bez własnej broni: 50zł/start

  22.Wyłonienie zwycięzców nastąpi po ostatnim dniu rywalizacji przypadającym na ostatnią niedzielę października.

  23.Standardowo wyłonieni zostaną 3 zawodnicy z największą liczbą punktów a ponadto przyznane zostaną nagrody dla zawodnika z największą liczbą punktów w wieku poniżej 18 lat oraz dla zawodnika z największą liczbą punktów będącego członkiem Świętokrzyskiego Klubu Strzeleckiego. Nagrody mogą się sumować, przykład: osoba poniżej 18 roku życia która zdobędzie najwięcej punktów za wszystkie starty, zdobędzie nagrodę za 1 miejsce oraz nagrodę dla najlepszego zawodnika w wieku poniżej 18lat.

  24. Zgłoszenia zawodników można dokonywać poprzez email, osobiście na Strzelnicy w Łącznej lub poprzez system rezerwacji. Niezbędne dane do zgłoszenia zawodnika to: imię, nazwisko, wiek, model karabinu, w przypadku osób niepełnoletnich również dane opiekuna.

  25.Za ostatni dzień zapisów do turnieju przyjmuję się 23.06.2023r.

  26.Rywalizację rozpoczynamy 25.06.23r.

  27. Organizator dopuszcza jedno powtórzenie startu w przypadku nie stawienia się na zawody z przyczyn nie zależnych od zawodnika. Powtórzenie możliwe będzie jedynie w terminie kolejnych zawodów.

  28.W przypadku sytuacji spornych nie zawartych w powyższym regulaminie, rozstrzygnięcie będzie następowało na miejscu poprzez ocenę sytuacji przez sędziów, dotyczy to również protestów.

  Komentarz do regulaminu.

  Uprzedzając pytania, dlaczego tak a nie inaczej. Chcemy zakomunikować że zależy nam przede wszystkim na ciekawej rywalizacji w której każdy ma szansę zaistnieć. Powyższy regulamin gwarantuje nam szczyptę niepewności i wymaga od zawodnika prócz wszechstronności odpowiedniego doboru sprzętu. Nasza strzelnica jest strzelnicą otwartą co dodatkowo dodaje wszystkiemu pierwiastek niepewności podczas każdego startu. Ma być ciekawie i liczymy że tak będzie, a premiera tej ligi będzie tylko preludium przed regularnymi zawodami, które mamy nadzieje że z roku na rok będą zyskiwały na prestiżu. Na koniec chcemy zapewnić że będziemy się starali aby zwycięzcy nie 'żałowali’ startów w naszej lidze, przestrzegamy jednak super hiper strzelców z ich lśniącymi pukawkami, że jest to na ten moment liga amatorów. Wychodząc natomiast na przeciw potrzebie zdobywania szlifów strzeleckich, chcemy oznajmić, że z dniem 18.06.2023r uruchamiamy czynne niedziele strzeleckie z ograniczeniem kalibru do 22lr w atrakcyjnej cenie.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY