Mieszkańcy miejscowości Występa i okolic

Zarząd strzelnicy pragnie kategorycznie potępić działania jakie w ostaniach czasach zostały skierowane w naszą organizację. Chodzi m.in. o rzekomy ”postrzał” samochodu stojącego w okolicach kościoła na Występie. Zdarzenie to zdumiało nas a jednocześnie zmusiło nas do podjęcia czynności prawnych wobec sprawcy/sprawców tego incydentu. W naszym odczuciu jest to kolejna prowokacja mająca na celu wzbudzić w mieszkańcach okolicznych wiosek strach i sprzeciw wobec naszego projektu. Osoba lub osoby dokonujące tych prowokacji posuwają się do coraz bardziej perfidnych zagrywek a ich celem jak wspomnieliśmy wyżej jest zdyskredytowanie nas w oczach opinii publicznej. Z racji toczącego się śledztwa nie będziemy ujawniali dodatkowych informacji nt. tego występku, pragniemy jednak poinformować że miarka się przebrała i sprawa została zgłoszona przez nas do najwyższych organów ścigania. Mamy nadzieję że ów niebezpieczny osobnik szybko zostanie schwytany i osądzony.

Continue reading