Przejdź do treści

FAQ

Każda wykonywana czynność niesie ze sobą ryzyko uszczerbku na zdrowiu, te same zasady tyczą się także strzelectwa , przy zachowaniu odpowiedniej dyscypliny która wymagana jest od każdego na strzelnicy i przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, strzelectwo jest mniej niebezpieczne niż jazda samochodem czy rowerem.

Jeśli jego stan psychiczny, fizyczny oraz wiek mu na to pozwala to i owszem.

Podczas każdego strzelania do pilnowania porządku wyznaczona jest jedna lub dwie osoby z uprawnieniami 'Prowadzącego Strzelanie’. Osoba taka posiada stosowną licencję wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, posiada przeszkolenie z zakresu zasad prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej.

Każdy kto świadomie łamie panujące zasady na strzelnicy jest z niej natychmiastowo usuwany z dożywotnim zakazem wstępu. Istnieje również odpowiedzialność karna za świadome i celowe łamanie przepisów.

Na każdej legalnie działającej strzelnicy istnieje rejestr pobytu osób na strzelnicy. Dotyczy on zarówno uczestników strzelania jak i obserwatorów. Przebywający na strzelnicy mają obowiązek wpisania do książki strzelań swoich danych osobowych.

Strzelnicę od najbliższych zabudowań dzieli ponad 500 metrowa odległość, różnica wysokości terenu przekracza 30m a pomiędzy znajdują się liczne zadrzewienia stąd wszelki niepokój nie ma racjonalnego uzasadnienia. Broń palna w większości przypadków posiada zasięg znacznie przekraczający odległość 500 metrów jednak aby pocisk miał zrobić komuś jakąś krzywdę, musiałby zostać celowo skierowany w dany punkt. Z punku stanowisk strzeleckich, osoba strzelająca z broni widzi jedynie kulochwyt(wał ziemny), strzał powyżej wału z powodu pomyłki nie jest możliwy z racji przesłon które ograniczają możliwość przypadkowego strzału ponad kulochwyt.

Oczywiście, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą strzelania pod opieką instruktora.

Oczywiście mamy takie plany, obecnie też działamy non-profit wspierając różne wydarzenia dla dzieci czy o charakterze patriotycznym. Strzelnica będzie dopełnieniem i uatrakcyjnieniem tych działań. W ramach naszej struktury stworzyliśmy Świętokrzyski Klub Strzelecki.