Najczęściej zadawane pytania

1.Czy strzelanie jest niebezpieczne?

Odp. Każda wykonywana czynność niesie ze sobą ryzyko uszczerbku na zdrowiu, te same zasady tyczą się także strzelectwa , przy zachowaniu odpowiedniej dyscypliny która wymagana jest od każdego na strzelnicy i przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, strzelectwo jest mniej niebezpieczne niż jazda samochodem czy rowerem.

2.Czy strzelać każdy może?

Odp. Jeśli jego stan psychiczny,fizyczny oraz wiek mu na to pozwala to i owszem.

3.Czy na strzelnicy podczas strzelania pilnowany jest porządek?

Odp. Podczas każdego strzelania do pilnowania porządku wyznaczona jest jedna lub dwie osoby z uprawnieniami 'Prowadzącego Strzelanie'. Osoba taka posiada stosowną licencję wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, posiada przeszkolenie z zakresu zasad prowadzenia strzelania oraz pierwszej pomocy.

4.Co grozi za niestosowanie się do zasad podczas strzelania?

Odp. Każdy kto świadomie łamie panujące zasady na strzelnicy jest z niej natychmiastowo usuwany z dożywotnim zakazem wstępu. Istnieje również odpowiedzialność karna za świadome i celowe łamanie przepisów.

5.Czy na strzelnicy istnieje rejestr strzelających?

Odp. Na każdej legalnie działającej strzelnicy istnieje rejestr pobytu osób na strzelnicy. Dotyczy on zarówno uczestników strzelania jak i obserwatorów. Przebywający na strzelnicy mają obowiązek wpisania do książki strzelań swoich danych osobowych.

6.Mieszkam niedaleko strzelnicy czy mój niepokój jest uzasadniony?

Odp. Strzelnicę od najbliższych zabudowań dzieli ponad 500 metrowa odległość, różnica wysokości terenu przekracza 30m a pomiędzy znajdują się liczne zadrzewienia stąd wszelki niepokój nie ma racjonalnego uzasadnienia. Broń palna w większości przypadków posiada zasięg znacznie przekraczający odległość 500 metrów jednak aby pocisk miał zrobić komuś jakąś krzywdę, musiałby zostać celowo skierowany w dany punkt.Z punku stanowisk strzeleckich, osoba strzelająca z broni widzi jedynie kulochwyt(wał ziemny), strzał powyżej wału z powodu pomyłki nie jest możliwy z racji przesłon które ograniczają możliwość przypadkowego strzału ponad kulochwyt.

7.Mieszkam niedaleko strzelnicy czasami irytuje mnie hałas z niej dobiegający, czy planujecie coś z tym zrobić?

Odp. Hałas dobiegający ze strzelnicy zależy od wielu czynników do podstawowych można zaliczyć kaliber broni oraz warunki atmosferyczne. Dyskomfort spowodowany wystrzałami jest znanym nam problemem jednak w świetle badań jakie przeprowadziliśmy w miejscowościach w których dotyczy problem, uważamy że jest on do rozwiązania i rozwiązany będzie, co zresztą zostało przez nas zadeklarowane publicznie na sesji rady gminy Łączna. Modernizacje jednak wymagają zaangażowania finansowego i czasowego stąd proces ten nie jest szybki. W każdym razie poziom hałasu zostanie zminimalizowany jeszcze w tym roku (2020)

8.Nie mam broni, nigdy nie strzelałem a chciał/a bym spróbować, czy będzie taka możliwość?

Odp. Tak, planujemy by była taka możliwość.

9.Czy prócz strzelania we własnym gronie czy komercyjnego planujecie jakieś działania non-profit?

Odp. Oczywiście mamy takie plany, obecnie też działamy non-profit wspierając różne wydarzenia dla dzieci czy o charakterze patriotycznym. Strzelnica będzie dopełnieniem i uatrakcyjnieniem tych działań.

10.Czy na strzelnicy będzie działał klub sportowy?

Odp. Klub sportowy już działa.