Przejdź do treści

Pozwolenie na broń

Dzięki przynależności do naszego stowarzyszenia – Świętokrzyski Klub Strzelecki – które jest także stowarzyszeniem o charakterze sportowo-kolekcjonerskim, możesz ubiegać się o pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich.

Co mam zrobić?

Musisz posiadać ważną przyczynę posiadania broni – to bardzo ważna zasada wynikająca w przepisów. Taką przyczyną dla pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich jest członkostwo w stowarzyszeniu kolekcjonerskim – czyli w naszym! Tylko tyle! 

Dodatkowo!

 • Musisz przygotować dwa zdjęcia.
 • Udać się do uprawnionego lekarza orzecznika oraz psychologa (pomagamy w umówieniu wizyt i wyborze lekarza bez kolejek i czekania.)
 • Wypełnić wniosek (pomagamy!) do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

To tyle?

Po złożeniu kompletu dokumentów, Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji sprawdzi, czy nie należysz do kręgu osób, którym nie można wydać pozwolenia na broń (sprawdź obok). Jeżeli Twoja „kartoteka jest czysta”, zostaniesz poinformowany o dacie egzaminu, który organizuje Policja. 

Ale, zanim pójdziesz na egzamin weźmiesz udział w kursie do niego przygotowującym. Organizujemy go dla nowo przyjmowanych członków do stowarzyszenia, na którym wszystkiego Cię nauczymy!

Oczywiście! Posiadając broń palną zarejestrowaną do celów kolekcjonerskich, możesz ją zabrać ze sobą i używać na każdej legalnie działającej strzelnicy!

Każdą, naprawdę! Broń palna zarejestrowana do celów kolekcjonerskich wcale nie musi być historycznym egzemplarzem. Na pozwolenie kolekcjonerskie możesz nabyć każdą, nawet nowoczesną broń np. karabin AR15.

Osobom:

 • niemającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich);
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo: przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: