Przejdź do treści

Regulamin rezerwacji, polityka prywatności i obowiązek informacyjny

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Świętokrzyski Klub Strzelecki z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 304, 25-671 Kielce, będący zarządzą obiektu położonego w miejscowości Gózd nr. działki 1/54, obręb Gózd na której zlokalizowana jest strzelnica, zwana dalej strzelnicą.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji za pomocą środków porozumiewania się na odległość stanowisk strzeleckich oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez zarządcę na terenie strzelnicy.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednakże niezbędne w procesie realizacji przedmiotu usługi, której ten regulamin dotyczy.
 4. Mają Państwo prawo wglądu, edycji oraz żądania usunięcia przetwarzanych danych z zachowaniem przez zarządcę prawa do odmowy ich usunięcia w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów nakazujących ich przechowywanie np. do celów prowadzenia książki pobytu na strzelnicy czy w celach księgowych.
 5. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w calu realizacji usługi rezerwacji udziału przez uczestnika w wydarzeniach organizowanych przez zarządcę.
 6. Podane dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w celu realizacji usług, są to:
  A. PayPro S.A. Kanclerska 15A, 60-326 Poznań
  B. SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów.
 7. Podane dane mogą być także udostępniane na wniosek odpowiednich służb i organów w celu realizacji ich zadań ustawowych jak np. Policja, Prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa itp.
 8. Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora, jeżeli takie nastąpi.

II. REALIZACJA USŁUGI REZERWACJI

 1. Usługa rezerwacji polega na możliwości zarezerwowania przez uczestnika możliwości udziału w wydarzeniach organizowanych przez zarządcę na terenie strzelnicy.
 2. Lista dostępnych godzin i usług jest widoczna w kalendarzu na stronie rezerwacji pod adresem https://strzelnicawlacznej.pl/rezerwacja-online/
 3. Na podany podczas wypełniania formularza adresem email, uczestnik otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem przyjęcia lub anulowania jego rezerwacji.
 4. Uczestnik może na 12 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia odwołać swoją rezerwację, klikając w link znajdujący się w wiadomości o potwierdzeniu dokonania rezerwacji.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 12 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanie wpłaty za udział w wydarzeniu.
 6. W przypadkach anulowania wydarzenia lub możliwości udziału w nim przez zarządcę, uczestnikowi przysługuje pełen zwrot wpłaty, który zostanie dokonany za pomocą systemu płatności online lub na konto bankowe uczestnika w terminie 7  dni roboczych od momentu dokonania anulacji uczestnictwa w wydarzeniu.
 7. W przypadku wystąpienia sytuacji wyższej konieczności jak usunięcie uczestnika z trwającego wydarzenia przez prowadzącego strzelanie lub obsługę obiektu, które miałoby nastąpić ze względu na rażące złamanie przez niego regulaminu strzelnicy i narażenie na niebezpieczeństwo siebie lub innych osób, nie przysługuje mu prawo zwrotu wniesionej opłaty.
 8. Zasady przebywania i zachowania się na strzelnicy określa regulamin strzelnicy oraz regulamin wewnętrzny obiektu, które są dostępne pod adresem https://strzelnicawlacznej.pl/regulamin-strzelnicy/

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiedni Ustawa o Broni i Amunicji wraz z przepisami powiązanymi, regulamin strzelnicy, regulamin wewnętrzny strzelnicy oraz inne przepisy prawa.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2022 roku, do odwołania.